Hærvejsskolen, Rødekro

Da sammenlægningen af Rødekro skole og Fladhøjsskolen blev en realitet, skulle skolerne have et fælles navn og dertil nyt logo. Det blev til Hærvejsskolen.
Navnet skulle indarbejdes i logoet og samtidig udtråle et børneunivers.
Dette blev resultatet.

Featured projects

Skolens logo

Visuel identitet

Forslag til visitkort og brevpapir.